Sunday, 26/09/2021 - 10:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Sơn
 • Biểu mẫu_Đánh giá xếp loại CCVC năm học 2019-2020
  | Trường THCS Long Sơn | 132 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GV_CV 4530
  | Trường THCS Long Sơn | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu_Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
  | Trường THCS Long Sơn | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
  Mẫu_Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
 • Biểu mẫu xét TN THCS
  | Trường THCS Long Sơn | 126 lượt tải | 1 file đính kèm